KONKURS LITERACKI im. KN

1

Regulamin Konkursu Literackiego im. Kazimierza Nowaka

 

Rozdział I

Wprowadzenie

Kazimierz Nowak, poprzez swą 5-letnią samotną, rowerową podróż przez Afrykę, zasłynął jako jeden z najwybitniejszych podróżników XX wieku. Jednak jego wyprawa była nie tylko niezwykłym wyczynem w sensie fizycznym. Owocem duchowym jego podróży jest bogaty zbiór przejmujących reportaży. Dzięki wielkiemu talentowi podróżnika w połączeniu z wieloletnią mrówczą pracą, wciąż nowe pokolenia mogą przeżywać jego fascynującą podróż.

Ideą Konkursu im. Kazimierza Nowaka jest promocja polskiej literatury podróżniczej. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych relacji z podróży, które nie były dotychczas publikowane drukiem.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Nowaka i Wydawnictwo Sorus
 2. Podróż, której dotyczy zgłaszana praca powinna mieć miejsce w okresie, którego dotyczy dana edycja konkursu.
 3. Konkurs ma przebieg dwuetapowy:
 • Kwalifikacyjny, gdzie ogłoszone będą prace finałowe
 • Finałowy, zakończony wyłonieniem zwycięzcy Konkursu

4. Konkurs wyklucza udział materiałów dotyczących podróży, które były zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu.

 

Rozdział III

Warunki kwalifikacyjne

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego świata. Tekst pracy musi być napisany w języku polskim i mieć jednego autora.
 2. Treść pracy powinna stanowić relację z odbytej przez autora podróży zagranicznej, w formie reportażu.
 3. Wymagana objętość tekstu: od 20 000 do 60 000 znaków ze spacjami.
 4. Niniejsza edycja Konkursu dotyczy tekstów z podróży, które autor odbył w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15.06.2017 r.
 5.  Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną w formie załączonego pliku pdf na adres ds@kazimierznowak.org w terminie do 15 czerwca 2017 r.

Rozdział IV

Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

 1. Zwycięski utwór wyłoni Kapituła Konkursu im. Kazimierza Nowaka.
 2. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi 1 września 2017 roku za pośrednictwem witryny www.kazimierznowak.org. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone na uroczystej gali w ramach Strefy Kontynentów na Worldtravelshow w Nadarzynie w październiku 2017 r.
 3. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda w postaci pamiątkowej statuetki oraz atrakcyjnej nagrody pieniężnej.
 4. Jury może przyznać także wyróżnienia
 5. Wszystkie finałowe prace będą opublikowane w postaci książki. Zysk z jej sprzedaży zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji im. Kazimierza Nowaka
 6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: ds@kazimierznowak.org

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 16777159 bytes) in /www/kazimierznowak_www/www/kazimierznowak.org/wp-includes/functions.php on line 3746